آدرس

آدرس شعبه 1 : رشت ، سبزه میدان ، ابتدای خیابان اعلم الهدی،مرکز خرید رز

کدپستی:4139843973

تلفن: 8-33262801-013

دور نگار:33262809-013

آدرس شعبه 2 : رشت ، جاده انزلی ،کیلومتر 2 جاده انزلی،روبروی نمایندگی ام وی ام، مرکز خرید رز

 کدپستی:4164116496

تلفن:2-34491251-013

Read More Read More